TINE MOLENDIJK, CULTURAL ANTHROPOLOGIST
 
Tine Molendijk is an interdisciplinary-minded cultural anthropologist - social scientist - specialized in the topics of violence, military culture and mental health, in particular post-traumatic stress disorder (PTSD) and moral injury.
 
TINE MOLENDIJK, CULTUREEL ANTROPOLOOG
 
Tine Molendijk is een interdisciplinair georiënteerde cultureel antropoloog - sociaal wetenschapper - gespecialiseerd in de thema’s geweld, militaire cultuur en geestelijke gezondheid, met name post-traumatische stressstoornis (PTSS) en morele verwonding.